Vad är coaching?

Vad är coaching?
Coaching är en metod där coachen hjälper klienten att förverkliga visioner och tankar både privat och i yrkeslivet. Fokus ligger på att skapa resultat och nå uppsatta mål. Coaching är ett kraftfullt verktyg i allt förändringsarbete.

Vad gör coachen?
Coachens roll är att stötta personer eller grupper att optimera sina resurser genom att aktivt lyssna, ställa kraftfulla frågor, vägledda, stötta, uppmuntra och ge stärkande feedback.

Hur går coaching till?
Vi träffas under en bestämd tid för samtal och övningar. Samtalen sker på telefon eller i personliga möten. Du bestämmer agendan och ämnet för varje samtal och riktningen för vårt coachingsamarbete. Oftast handlar det om utveckling, lärande eller förändring i ett specifikt ämne.

Svaren och tillvägagångssättet för förändringen finns inom dig. Jag hjälper dig att nå dina mål genom att aktivt lyssna, fråga, peppa och utmana. Vi gör övningar som hjälper dig att komma till handling. Din utveckling fortsätter mellan samtalen och långt efter samarbetet. Framgången bygger på ditt eget engagemang, vilja och lust att utvecklas.

Inledande samtal
Första gången träffas vi för ett inledande samtal och gör tillsammans upp din coachingplan. Våra samtal kan ske på telefon eller vid träffar i lokalen i centrala Linköping. Vi kan även ta en promenad tillsammans och förena motion med nya tankar, mötas över en lunch eller på ett café. Det som känns bekvämt för dig. Coachingen är den samma oavsett var vi möts.