Tjänster

Livscoaching/stresshanteringÖka din livskvalitet!

 

Balans i livet
Livscoaching hjälper dig att få balans i livet, se hela dig och att få utrymme för allt du vill göra och vara.

Livshjulet är ett av de verktyg som används för att du bättre ska kunna navigera i livet. Med livshjulet får du helhetssyn på ditt liv och med koll på dina livsvärden får du lättare att göra medvetna val i livets olika situationer.

Coachingen kan omfatta många olika teman. Det är du som bestämmer vad som är viktigt för dig. Coachen hjälper dig hitta dina egna användbara svar för att du verkligen ska nå framgång och uppnå ditt mål.

Kartläggning över din situation med de frågeställningar du har, gör vi tillsammans i syfte att nå ditt mål. Förutom själva coachingsessionerna, som kan genomföras via telefon eller besök, så kan du komma att få förslag på övningar som syftar till att stötta din väg till framgång.

Stresshantering räknas som friskvårdsförmån som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt. Vi finns på Actiway.

 

Viktcoaching – För ett hälsosammare liv!


Måbra – vikt
Viktcoaching hjälper dig att nå din måbra-vikt. Viktigt är att se helheten för att få viktminskningsprocessen att fortgå till målvikt. Din måbra-vikt integreras slutligen i ditt vardagliga liv och blir en naturlig livsstil med hälsan i fokus.

Vikthjulet är ett av de verktyg som används för att du bättre ska kunna hitta styrkor och svagheter i din viktminskning. Med vikthjulet får du helhetssyn på din viktminskning. Du får lättare att göra medvetna val i viktminskningens olika situationer.

Kartläggningen över din viktsituation och vilken måbra-vikt du vill uppnå gör vi tillsammans. Därefter får du ett förslag till upplägg över hur du kan nå ditt mål. Förutom själva coachingsessionerna, som kan genomföras via telefon eller besök, så kommer du få förslag på övningar som syftar till att stötta din framgång.

Viktminskning räknas som friskvårdsförmån som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt. Vi finns på Actiway.

 

Ledarskapscoaching
Fokusera på målet!
Hitta dina styrkor och se nya alternativ!

Du står inför olika val i ditt ledarskap eller företagande och det optimala valet är ingen självklarhet.
Du har en idé om förbättring eller utveckling men upplever hinder att starta processen.
Du står inför förändring i ditt chefskap eller i din roll som företagare, en generationsväxling, expansion, ändring av inriktning eller behov av förbättrade samarbeten.
Du behöver hjälp att prioritera eller strukturera ditt arbete i företaget.
Du behöver klä dina egna tankar i ord och se ditt chefskap eller företagande med nya ögon.

Tillsammans kartlägger vi din situation och frågeställning för att nå ditt mål. Förutom själva coachingsessionerna, som kan genomföras via telefon eller besök, så kan du komma att få förslag på övningar som syftar till att stötta din väg till framgång.

 

SeniorcoachingDen tredje ålderns livsstil!

Den tredje åldern – nya mål i livet
Livscoaching hjälper dig nå nya mål i livet. Du har mer tid till förfogande och en annan ekonomi. Dessutom möjlighet att förändra din livsstil, boende och delaktighet i livet. Viktigt är att se hela människan för att få utrymme för allt du vill göra och vara.

Livshjulet är ett av de verktyg som används för att du bättre ska kunna navigera i livet. Med livshjulet får du helhetssyn på ditt liv och med koll på dina livsvärden får du lättare att göra medvetna val i livets olika situationer.

Coachingen kan omfatta många olika teman. Det är du som bestämmer vad som är viktigt för dig. Coachen hjälper dig hitta dina egna användbara svar för att du verkligen ska nå framgång och uppnå ditt mål.

Kartläggning över din situation och de frågeställningar du har gör vi tillsammans i syfte att nå ditt mål. Förutom själva coachingsessionerna, som kan genomföras via telefon eller besök, så kan du komma att få förslag på övningar som syftar till att stötta din väg till framgång.

MeditationÖka din fokusering och sinnesro!

Grunden i meditation är att lära sig avslappning för att hantera och minska stress, oro, sömnproblem, irritation och känslor av otillräcklighet. Meditation är ingen quick fix utan de positiva effekterna kommer efter en tids träning.

Rent medicinskt kan man se förändringar i hjärnan redan efter några månaders regelbunden praktik. Forskning visar att meditation saktar ner åldringsprocessen, minskar ångest, stress och människor blir mindre självcentrerade. Man har även sett att meditation förbättrar beslutsfattande och effektivitet.

Vi erbjuder dig kurser i meditation under lunch- och kvällstid samt ute på ditt företag. Det börjar med en grundläggande kurs som byggs på med fortsättningssteg.

För privatpersoner ges kurser i Linköping och Mjölby.
Här gör du din anmälan >>>här

För företag – Begär offert >>>här

Meditation räknas som friskvårdsförmån som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt. Vi finns på Actiway.

 

Sök i ditt inre – ökad medvetenhet

För dig som vill fördjupa din självkännedom och inre frid finns kursen ”Intuitiv coaching”. Den kombinerar meditation, intuitionsträning, coaching och självkännedom.

Kursen syftar till att fördjupa din förmåga att vara närvarande så att du får en större medvetenhet och tydlighet som ledare i ditt liv. När du är i kontakt med dig själv så kan du även leda andra.

Här gör du din anmälan >>>här

 

cirkelmini


Vad är coaching?

Ditt erbjudande

Boka din tid >>>här

Välkommen!

Annonser