Vad är din anledning till att gå upp på morgonen?

asia-3013765_1280

Att bara svara på den frågan kan få dig att krypa tillbaka i sängen …..  om det gör det kan det japanska konceptet Ikigai hjälpa dig.

Det kommer ursprungligen från ett land med en av världens äldsta befolkningar och Ikigai har blivit  populär utanför Japan som ett sätt att leva längre och bättre.

Det inte finns någon direkt svensk översättning. Men med Ikigai har man kombinerat de japanska orden ikiru, vilket betyder ”att leva” och kai, vilket betyder ”förverkligandet av vad man hoppas på”. Tillsammans skapar dessa definitioner begreppet ”en anledning att leva” eller tanken på att ha ett syfte i livet.

För att hitta detta syfte i livet rekommenderar experter att man börjar med fyra frågor:

  • Vad älskar du?
  • Vad är du bra på?
  • Vad behöver världen från dig?
  • Vad kan du få betalt för?

Att finna svaren och en balans mellan dessa fyra områden kan vara en väg till Ikigai för västerlänningar som letar efter en snabb tolkning av denna filosofi. Men i Japan är Ikigai en långsammare process och har ofta inget att göra med arbete eller inkomst. Forskare betonar att Ikigai kan förändras med åldern. För alla där arbete är deras skäl att leva, är det en lättnad att när de närmar sig pensionering kan börja söka sig efter en ny Ikigai.

Men låt oss hålla oss till nuet. Vad är din Ikigai?

Ladda ner din mall – IKIGAI_adasco

Undersökning gällande attityder till insekter som mänsklig föda

enkät
Denna enkät ingår i ett examensarbete som utförs vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro Universitet, och skrivs av Otto Toorell och Axel Berke. Vi vill undersöka hur konsumenter ställer sig till miljöfrågor kopplat till köttproduktion samt hur konsumenter ser på andra proteinkällor än kött, i förhållande till miljö- och djurhållningsfrågor.

 

Deltagandet i denna studie är högst frivillig och du som respondent har närhelst du vill rätt att avbryta din medverkan i undersökningen. Resultatet från din medverkan kommer endast användas i forskningssyfte och dina svar behandlas anonymt.
Du måste vara minst 18 år för att svara på denna enkät.
Har du några frågor är du mer än välkommen att kontakta oss:
otto.toorell@gmail.com
axel.berke@gmail.com

Handledare och kursansvarig:
asa.ostrom@oru.se

 

Här är länken till enkäten

 

Svara gärna, dela på Facebook och sprid överallt!