Längtan

Det börjar med en längtan. Någon stans djup inom mig skapas en vision av något jag vill uppnå eller ha tillgång till.

I början kanske så diffus och subtil att jag ännu inte är medveten om den. Det kan kännas som en frustration eller vilsenhet  ur det att jag faktiskt saknar något i mitt liv. När jag väl blir medveten om min längtan och landar i själva känslan så kan saker börja hända. Visionen av min längtan blir allt tydligare och utkristalliserar sig till handling.

Jag känner att jag börjar bygga upp en plan och saker och ting  faller på plats vartefter. Det här är en innovativ och kreativ fas. Många idéer och olika spår, somliga bra och andra mindre bra, som ska utvärderas. Under den här fasen har jag många gånger hjälp av intuitionen. Jag plötsligt bara vet att så här är det eller så här ska jag göra. Då går jag på det.

En sak har jag lärt mig att när jag längtar efter något – det är bara att börja i någon ända. Agera! Det gäller att agera som om det inte finns några hinder, det gör det inte heller, och ha målbilden klar av vad jag vill uppnå. Visst stöter jag på patrull ibland och får ta en annan väg eller hitta en ny lösning men omöjligt är det inte.

Sluta aldrig längta!

Mellan hägg och syren

Uttrycket ”mellan hägg och syren” förknippas ofta med en särskilt njutbar del av försommaren, perioden mellan blomningstiden för hägg respektive syren. Uttrycket kan ha sitt ursprung i den årliga period då skomakargesäller enligt skråbestämmelser skulle friställas för att ge sig ut på vandring. Vissa skomakerier stängde då under gesällens frånvaro och uttrycket förstås av utomstående som att skomakaren stängt för att njuta av den bästa tiden på året.

Jag önskar jag vore ledig denna tid på året, likt skomarkargesällen. Istället kommer alla avslut i skolor, på dagis, i kurser, slutredovisningar och för att inte glömma alla förberedelser inför kommande ledighet. Nog känns det som det som det är mycket denna tid.

Det är inför sommaren som jag ger företräde åt det jag verkligen värdesätter och vill delta i. Det är en gyllene tid att öva och bli bättre på att säga – Nej tack! Det är också en tid då jag håller mig till min ”att göra lista” och de prioriteringar jag gjort.

Tips! Genialisk ”Att göra lista” med App 

7 steg för att lyckas med din förändring

Vad det än är du lovat dig själv att förändra så behöver du fylla på med kraft och motivation för att lyckas fullt ut nå ditt mål

                 7 steg för att lyckas med din förändring

  1. Beskriv dina mål med positiva ord. Vill och kan i stället för måste och ska.
  2. Var självempatisk – och ha i minnet att förändringar kan ta tid.
  3. Se återfall som  ett sätt att lära känna dig själv och de tillfällen som utmanar dig. Vad var det som gick snett och hur kan du förebygga så det inte händer igen.
  4. Hitta nya och positiva sätt att belöna dig vid såväl delmål som mål.
  5. Måla upp konkreta situationer om hur det blir när du når ditt mål. T.ex. att du med spänst i stegen springer 5 km i nya träningskläder i mindre storlek än tidigare.
  6. Skriv listor med både för- och nackdelar med att ändra livsstil – och med att stanna kvar i den livsstil du har idag. Det ökar motivationen!
  7. När det känns motigt – trösta dig med att det inte brukar ta mer än tre månader att befästa en ny vana.

Lycka

Vad är lycka? När hela jag fylls med välbehag och är fullständigt uppslukad av stunden.Det är verkligen något mycket individuellt och för mig handlar det inte om myterna utseende eller pengar. Det handlar om stunder av välbefinnande och flow i livet.

Oftast upplever jag flow i mitt arbete som när en coachingsession leder till nya insikter, öppnar nya möjligheter eller jag får en metafor till klienten som är klockren under utvecklingsprocessen. Jag känner ofta känslan av flow när jag skriver. Men känslan av flyt i livet kommer också som när jag klippt gräset, hittat fräscha grönsaker på torget i stan och i samvaro med andra som jag trivs med.

Känslan av välbefinnande fångad i ögonblicket är underbar. Just då är allt i balans. Visst vill man hålla kvar den känslan i evigt. Men känslan är flyktig, precis som alla känslor. Det som fyller på min känsla av välbefinnande är just möten med andra människor. De du känner väl, de du håller på att lära känna och helt nya kontakter. Tacksamhet gör mig också lyckligare och mer tillfredsställd med mitt liv.

Forskning visar att skrivande, till exempel att föra dagbok eller skriva brev, har en inverkan på välbefinnandet. Resultaten visar att skriva tacksamhetsbrev och sända dem till mottagaren ökar den upplevda lyckan redan efter första brevet. Skriver man flera brev ökar lyckan ytterligare. Efter upprepat brevskrivande kan man se en markant ökning av livstillfredsställelse och tacksamhet. Man drar slutsatsen att det har många fördelar för den som skriver att uttrycka och dela med sig känslorna av tacksamhet, till skillnad från ”tyst” eller inre tacksamhet som inte tycks ha samma välgörande inverkan.

Vad skänker dig lycka och välbefinnande?
Vad är koden för välbefinnande? Här kan du testa ditt välbefinnande.