Coaching

Coaching är en process som hjälper dig till ökad livskvalitet och att nå dina mål. Genom ett kreativt och utvecklande samarbete inspirerar jag dig till att maximera din personliga potential. Jag anpassar coachingen efter ditt behov och dina önskemål och strävar efter att locka fram insikter, lösningar och strategier inifrån dig själv. Jag lyssnar och observerar och utgår från att du är resursstark och kreativ. I arbetet med att nå dina uppsatta mål får du stöd av mig som lyfter fram de förmågor och den kapacitet som du redan har.

En typisk coachingöverenskommelse omfattar 6 eller 10 sessioner à 60 minuter. Andra upplägg med till exempel telefoncoaching och fler eller färre sessioner förekommer också. Mellan sessionerna ges du möjlighet till kortare avstämningar med coachen via telefon eller e-post.

Läs mer >>här

Välkommen att kontakta Margareta för mer information!